Loader

Creëren

Een gevoel, een idee, mensen samenbrengen en brainstormen, kijken wat er uit voortkomt en meestal als rode draad verwondering of vermaak. Samen iets creëren wat niet eerder is gemaakt maar bijvoorbeeld wel informatie bevat uit de historie van een stad vindt Ester machtig. Het zorgt er voor dat verhalen verteld blijven worden en de geschiedenis niet verloren gaat.